Terminskurser

image

 

Vill du läsa tyska, franska eller spanska en hel termin?

 

Språk och praktik i Düsseldorf, Barcelona eller Aix-en-Provence

 

I samarbete med Braheskolan genomför IS terminslånga kurser i Barcelona, Düsseldorf och Aix-en-Provence.

 

Nu kan du kombinera dina språkstudier med distansutbildning och förlägga en del av utbildningen till en arbetsplats. Att studera och praktisera språket på plats ger dig, förutom fördjupade språkkunskaper, personlig utveckling, arbetslivsorienterade erfarenheter och kunskap i interkulturell kommunikation.

 

I Frankrike erbjuds kurser inom olika ämnesområden att kombinera med språkstudierna. För dessa kompletterande kurser ta en kursavgift ut. För förfrågningar om studiemedel, försäkringar etc, vänligen kontakta Braheskolan på telefon 0390 – 56600 eller gå på www.braheskolan.se
 
  • Kurserna startar två gånger om året, både vår och höst och omfattar en hel termin.
  • Utbildningen vänder sig till dig som har läst språket som B- eller C-språk på gymnasiet (eller liknande). Studierna kombineras med praktik. Egna förslag och önskemål om yrkesområde tillgodoses efter bästa förmåga.
  • Kursen är en folkhögskolekurs vilket innebär att den är avgiftsfri och att du kan få studiemedel. Kostnader för resor, kost och logi står du själv för.
  • Du kan välja boendeform: privatvärd, studenthem, delad lägenhet mm.

 

Mer information kan du få på respektive skola. Gå in på nedanstående länkar:
 
Aix-en-Provence: www.is-aix.com
 
Har du frågor om studiemedel, försäkringar mm, ta kontakt med Braheskolan, info@braheskolan.se eller telefon: 0390-56600.
 
 

Spanska 1 30 hp i Barcelona i samarbete med Mälardalens Högskola

 
Nu kan du läsa spanska på universitetsnivå - i Barcelona!
Kursen är huvudsakligen inriktad på språkfärdighetsträning och syftar till att lägga en säker grund för den praktiska användningen av spanska språket. Färdigheten ska omfatta god förståelse av enklare spansk prosa och vardagligt talspråk. Kursen skall även ge grundläggande kunskaper i spansk formlära och syntax samt förmåga att uttrycka sig både muntligt och skriftligt på spanska.
Dessutom skall kursen ge grundläggande kunskaper i Spaniens kultur och samhälle.
 
Mer information om kursen får du på IS Barcelona: www.is-barcelona.com
 
 

Spanska 2 30 hp i Barcelona i samarbete med Mälardalens Högskola

För dig som har läst Spanska 1 - antingen på högskola i Sverige eller genom Mälardalens högskola hos IS-Barcelona - finns möjligheten att fortsätta dina spanskstudier i Barcelona med kursen Spanska 2 i Spanien. Du kommer att studera spanskspråkig 1900-talslitteratur utifrån skönlitterära verk som representerar seklets litterära riktningar. Spaniens realia studerades under grundkursen och nu följer en introduktion till Spanskamerikas samhällsliv och kultur. I delkursen Spansk språkfärdighet fördjupas grammatik- och fonetikkunskaperna och berikas med studier i språkhistoria. Utifrån seminarier i översättning gör studenterna ett eget översättningsarbete som kommenteras i en uppsats.

Utbildningen syftar till att öka den skriftliga och muntliga språkfärdigheten samt att fördjupa litteraturstudiet. Målet är vidare att ge kunskaper inom de språk- och kulturvetenskapliga områdena. Vidare läggs särskild vikt vid förståelsen av de spanskspråkiga ländernas kulturella och samhälleliga förhållanden.
 
Mer information om kursen får du på IS Barcelona: www.is-barcelona.com
 

 

Prenumerera på IS nyhetsbrev

IS Internationella Skolorna

Har du frågor? Kontakta oss gärna.
info@is.se
08-789 42 10

Är du osäker på din nivå?

Här kan du gratis bedöma dina kunskaper!

Vill du fördjupa dig i ett språk?

Läs 3 veckor eller mer med studiemedel.

Här hittar du exempel på längre kurser: