Allmänna villkor

 

Avbeställningsvillkor

Skriftlig anmälan till kursen är bindande. Om du av någon orsak skulle få förhinder så att du är tvungen att avboka kursen gäller nedanstående regler.
  • Avbeställningen skall göras skriftligen till vårt kontor via email eller post.
  • Om du avbeställer din kurs mer än 30 dagar före kursstart är avbeställningskostnaden 700 kr.
  • Vid avbeställning 30-15 dagar före kursstart är avbeställningskostnaden 20% av kursavgiften.
  • Vid avbeställning 14-6 dagar före kursstart är avbeställningskostnaden 50% av kursavgiften + 80% av kostnaden för inkvartering i privathem eller av IS fakturerade hotell- och lägenhetskostnader.
  • Vid avbeställning 5-0 dagar före kursstart är avbeställningsavgiften 100% av kursavgiften + 80% av kostnaden för inkvartering i privathem eller av IS fakturerade hotell- och lägenhetskostnader.
  

Ombokning/ändring

Om du på något sätt ändrar din bokning, t ex till annat datum, mer än 30 dagar före kursstart är kostnaden 500 kr. Därefter (senare än 30 dagar före kursstart) gäller samma kostnader som för avbeställning.

 

Avbeställningsskydd

Du kan skydda dig mot avbeställningskostnader för kursen (gäller endast för kursavgiften) genom att teckna vårt särskilda avbeställningsskydd på 300 kr. OBS! Avbeställningsskyddet kan endast tecknas för kurser som omfattar max 2 veckor. Det kan ej tecknas för kurser med individuell undervisning. Skyddet gäller vid akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall för dig eller din familj (maka/make, sambo, barn, syskon, föräldrar). I händelse av avbokning återbetalas samtliga kurskostnader med undantag för expeditionsavgiften 700 kr. Avbeställningen ska ske skriftligen före kursens start och kunna styrkas med läkarintyg.

 

Betalningsvillkor

Hela avgiften för undervisning och övriga tjänster förmedlade av Internationella Skolorna skall vara inbetald senast 30 dagar före kursstart. Vid anmälan senare än 30 dagar före kursstart, är avgiften omedelbart förfallen till betalning.

 

Valutakurser

På grund av den svenska kronans fluktuation i förhållande till övriga valutor, reserverar vi oss för valutakursförändringar som kan medföra justering av de angivna priserna. 
 

Övrigt

Ovanstående villkor är i överensstämmelse med rekommendationer utfärdade av branschorganisationen ASR - Auktoriserade Språkutbildares Riksorganisation.
 

Om problem skulle uppstå under kursens gång ska deltagaren snarast kontakta skolans ansvariga personal på plats. Skolan måste få en möjlighet att ta del av problemet för att kunna åtgärda det på bästa möjliga sätt. Om deltagaren inte är nöjd efter eventuell rättelse, ska IS Internationella Skolorna också kontaktas för att kunna hjälpa till. Problem som tas upp efter kursens slut är oftast inte möjliga att åtgärda. Eventuella klagomål som består efter kursens slut, ska skriftligen sändas till IS Internationella Skolorna senast en månad efter kursens slut.

 

Reservation

Vi reserverar oss för ändringar i kursprogram och prislista orsakade av faktorer utanför vår kontroll.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Internationella Skolorna

Har du frågor? Kontakta oss gärna.
info@is.se
08-789 42 10

Är du osäker på din nivå?

Här kan du gratis bedöma dina kunskaper!

Spanska i Barcelona och tyska i Berlin, grundkurser, 30 hp!

Nu kan du studera spanska i Barcelona och tyska i Berlin på universitetsnivå! Spanska i Barcelona, grundkurs 30 högskolepoäng genomförs av Stockholms universitet och tyska i Berlin, grundkurs 30 högskolepoäng genomförs av Linnéuniversitetet i samarbete med Internationella Skolorna.