Språkstipendium franska

image
image

 

Fördjupa dina kunskaper i affärsfranska, fransk argumentations- och förhandlingsteknik!

 

Gör du affärer med Frankrike men känner osäkerhet inför förhandlingen? Nu har du chans att träna både språkkunskaperna och argumentationstekniken på franska i Frankrike.

 

Stiftelsen Svensk-franska Språkfonden erbjuder beslutsfattare, till exempel VD, exportchef, area manager, eller liknande, i svenska företag som aktivt arbetar med Frankrike att söka stipendium för två veckors studier i franska och fransk affärskultur, alternativt en vecka för den som har mycket goda kunskaper i språket. Kurserna äger rum på IS Aix-en-Provence och/eller Paris och förkunskaper krävs. Stipendiet täcker kursavgift, dock inte resa och uppehälle.

 

Informationsfolder och ansökningsblankett kan hämtas på http://www.business-sweden.se/Export/Marknader/Europa/Frankrike/Svensk-franska-Sprakfonden/.

 

För mer information kontakta Marie Eck, marie.eck@business-sweden.se

 

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Internationella Skolorna

Har du frågor? Kontakta oss gärna.
info@is.se
08-789 42 10

Är du osäker på din nivå?

Här kan du gratis bedöma dina kunskaper!

Spanska i Barcelona och tyska i Berlin, grundkurser, 30 hp!

Nu kan du studera spanska i Barcelona och tyska i Berlin på universitetsnivå! Spanska i Barcelona, grundkurs 30 högskolepoäng genomförs av Stockholms universitet och tyska i Berlin, grundkurs 30 högskolepoäng genomförs av Linnéuniversitetet i samarbete med Internationella Skolorna.