Standard/intensiv italienska 


Den här kursen i allmän italienska vänder sig till dig som vill lära dig italienska som nytt språk eller förbättra de kunskaper du redan har. Du får genom praktiska metoder utveckla din hörförståelse, inlärning och kommunikationsförmåga. Man använder sig både av moderna textböcker, audiovisuellt och multimedialt material i undervisningen. Med små grupper byggs en tillförlitlig relation mellan lärare och kursdeltagare upp, där var och en får det stöd som behövs. Grupperna sätts samman utefter språknivå och man strävar efter att ha olika nationaliteter i grupperna för att uppmuntra deltagarna att hela tiden använda italienskan. Du kan välja att läsa 20 (S20) eller 30 (I30) lektioner per vecka.

 

  • Nybörjare till avancerad nivå (A1-C1)
  • 20 eller 30 lektioner/vecka
  • Minimum 1 vecka

Vill du fördjupa dig i språket och kanske ta en internationellt godkänd examen? Med hjälp av studiemedel från CSN kan du studera utomlands förutsatt att kurslängden är minst 3 veckor (med minst 20 lektioner per vecka). Vår skola i Salerno är godkänd av CSN.
 
 

Tillval

Till den här kursen kan du välja olika tillvalskurser, 4 lektioner per vecka. Det kan vara keramik, matlagning, konsthistoria, italienska inom operakonsten, teaterhistoria, filmhistoria, litteratur, silversmide etc. Tillvalen kan du endast välja tillsammans med en språkkurs, minimum 2 veckor. Kontakta IS för mer information.

Kursinformation

Kursbeteckning

S20
I30

 

Antal veckor

Minimum 1 vecka


Kursavgift

S20 1 vecka              3 600 kr

S20 2 veckor             5 600 kr

S20 4 veckor             8 600 kr
S20 12 veckor         18 500 kr
I30 1 vecka                4 900 kr

I30 2 veckor               7 700 kr

I30 4 veckor             12 400 kr

 

Kurstider

S20: Måndag till fredag 9.00 - 12.30
I30: Måndag till fredag
9.00 - 12.30 + 13.30 - 15.00
 

Kursstart

Se kursstart här >>